top of page
Ataa Agency

PALVELUT

Kaikkien organisaatioiden on otettava huomioon sosiaalinen vastuu kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla kestävän kehityksen aikakautena. Polarisoituvassa yhteiskunnassa yrityksillä on vastuu toimia suunnannäyttäjinä kohti yhdenvertaista ja inklusiivista yhteiskuntaa.

 

Ataá tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yhteiskuntavastuussa monimuotoisuuden, inkluusion sekä yhdenvertaisuuden kentällä. Yhdessä löydämme parhaat tavat kehittää ja tukea toimintaanne. Me Ataálla uskomme, että se, miten asioita teemme on yhtä tärkeää kuin se, mitä teemme.

Pyrimme luomaan yhteenkuuluvuutta ja haluamme rikkoa “me” ja “te” asettelua. 

 

Asiantuntemuksemme keskittyy yritysmaailman ja luovan toiminnan monimuotoisuuteen, inkluusioon ja yhdenvertaisuuteen - missä asiantuntemuksemme on sidoksissa etnisyyteen, sosioekonomiseen asemaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolten välisiin eroihin sekä ikään. Hyödynnämme toiminnassamme vahvasti markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisen liiketoiminnan kokemusta sekä osaamista. 

Uhana Be You Collection-Konseptointi ja Tuotanto-Ataá Agency.png

Konseptointi & tuotanto

Me ATAÁlla tahdomme varmistaa, että luovat konseptit tavoittavat niille mahdollisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, edesauttaen inklusiivista ja yhdenvertaista tulevaisuutta - eivätkä aiheuta lisää kitkaa tai vahvista jo olemassa olevia ennakkoluuloja ja stereotypioita.

 

Tarjoamme monimuotoisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden näkemystä osaksi luovan prosessin eri vaiheita - aina luomisesta toteutukseen saakka. 

Konseptointi ja tuotanto

Konsultointi

Tarjoamme laaja-alaista konsultointia yritysten moninaisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. Konsultointimme voivat olla määräaikaisia ​​tai jatkuvia, ja ne voidaan liittää osaksi jo olemassa olevia kokouksia varten -  esimerkiksi tiimikokouksiin, organisaationne johtoryhmälle tai koko tiimille.

Ataá auttaa lisäksi lyhyt- tai pitkäkestoisessa strategia työssä.
 
Tarkoituksena on löytää yhteistyömalli, joka palvelee teitä parhaiten sekä samalla tukee yrityksenne sen hetkisiä tarpeita.
Konsultointi
Konsultointi
Workshopit

Työpajat

Ataá vetää työpajoja, jossa osallistujat pääsevät tekemään omia havaintoja tunteen ja tiedon avulla. Näin inklusiivinen ja yhdenvertainen toiminta saadaan ulottumaan jokaisen työntekijän vastuuvelvollisuuteen. Tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuutta sekä rikkoa “me” ja “te” asettelua -  mahdollistamaan yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Työpajamme ovat aina räätälöityjä ja vastaavat yrityskohtaisesti juuri sen hetkistä tarvetta.

Moderointi & Keynote

Haluamme luoda avointa keskustelua ja inspiroida ihmisiä. Moderoinnissa tuomme orgaanisesti mukaan laajan osaamisemme moninaisuudesta, inkluusiosta sekä yhdenvertaisuudesta.

Ataá tarjoaa lisäksi keynote puheita erilaisiin tapahtumiin.

Ataá-moderointi.png
Työpajat
Moderonti & Keynote
bottom of page