top of page
Mrktng Finland

BRÄNDIAKTIVISMI JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN OSANA BRÄNDIUUDISTUSTA

Marketing Finland

Miten inkluusio voi auttaa kohottamaan brändiarvoa & jäsentyytyväisyyttä?

Liitot valvovat jäsentensä etuja ja vaikuttavat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Riippumattomat ja toimivat ammattiyhdistysliikkeet ovat hyvin tärkeässä roolissa kehittämässä toimialojen kestävää ja ihmislähtöistä toimintaa. Ammattiliittojen on syytä tutkia toimialaa kriittisesti ja havainnoida kehitysmahdollisuuksia. 

Marketing Finland on kasvava markkinoinnin liike, joka tukee markkinointia ja viestintää tekeviä yrityksiä sekä alan palveluntarjoajia. Heidän jäseniään yhdistää halu tehdä korkeatasoista markkinointia ja viestintää, jakaa muille omaa osaamistaan sekä jatkuvasti kehittää heidän osaamistaan. 

 

Marketing Finlandin brändiuudistuksen aikana, Ataá toimi liiton sisäisenä yhteiskunnallisena muutosagenttina jalkauttamalla yritysvastuun käytännön toimiin. Yhteistyöhön kuului vahvasti myös yhdenvertaisuuden, inkluusion ja monimuotoisuuden edistäminen sidosryhmiin, joiden puitteissa Ataá suunnitteli ja tuotti kuukausittaisia jäsentapahtumia. Näiden keskiössä oli yritysten yhteiskuntavastuu. Yhteistyön edistämä yritysvastuu lisäsi liiton jäsentyytyväisyyttä, edesauttoi uusien kohdeyleisöjen tavoittamisen sekä mahdollisti kansainvälisten yhteistöiden solmimisen. Pitkäjänteinen sitoutuminen moninaisuuteen, inkluusioon sekä yhdenvertaisuuteen liiton yritysvastuussa edesauttoi puolestaan työympäristön kehitystä, joka lisäsi innovatiivisuutta.

< PORTFOLIO

bottom of page