top of page

Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuullisuus?

Wanda Holopainen, ATAÁn perustaja oli puhumassa Afterworkin mimmien kanssa siitä mitä sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa.


Vastuullisuudesta on tullut muotisana yritysmaailmassa ja monet pienet sekä suuret yritykset ovat nimenneet kestävän kehityksen yhdeksi heidän tärkeimmäksi prioriteetiksi. Tämän on lisännyt painetta liiketoimintaympäristössä näyttää kuinka erinäiset operoijat aikovat todellisuudessa sitoutua toimimaan kestävällä tavalla. Tämä puolestaan herättää kysymyksen, mitä vastuullisuus tarkalleen ottaen tarkoittaa?


Kestävä kehitys määritellään useimmiten “nykyhetken tarpeiden täyttämiseksi vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata omiinsa”. Se on laaja käsite joka ottaa huomioon yrityksen taloudellisen , ympäristö ja yhteiskunta. Samalla kun suojelemme ympäristöä ja kehitämme maailman talouttamme meidän on myös mietittävä yhteiskuntaamme. Tähän asti suurin osa poliittisista ja liiketoiminnallisista keskusteluista sekä toimista on keskittynyt vastuullisuuden saralla pääasiallisesti talouteen ja ympäristöön. Sosiaalinen tai yhteiskunnallinen osa kestävästä kehityksestä usein jää vähemmälle huomiolle. On kuitenkin tärkeätä muistaa, että kestävässä kehityksessä yksi pilareista kuten mainittu on sosiaalinen osallisuus, jonka tavoitteena on inkluusio. Ihmiskuntaa emme pysty selviämään ilmastonmuutoksesta kohti kestävää kehitystä, jollei jokainen kansakunta ja ihminen saada mukaan uutta aikakautta.Comments


bottom of page