top of page

Varallisuus, Suhde Rahaan, Tarve vs. Halu

Oletko pohtinut mitä raha merkitsee sinulle?

Pari eri keskustelua käyty rahasta ja sen merkityksestä. Siitä mitä me arvostetaan ja millä perusteilla. Mitä me yhteiskuntana arvostetaan ja arvotetaan arvomaailmamme pohjalta?

Saatiin tähän marraskuun PFT - jaksoon upean valovoimainen Grace Kyanza keskustelemaan meidän kanssa varallisuudesta.

Pohdittiin Gracen kanssa mitä raha meille merkitsee. Keskusteltiin vapaudesta sekä turvallisuuden tunteesta. Pohdimme näiden teemojen ympärille myös sitä, että miksi olemme halunneet etsiä uusia tapoja luoda elämään turvallisuuden tunnetta.


Raha luo mahdollisuuksia ja vapautta unelmoida. Mutta millaisia mahdollisuuksia luodaan eri ihmisillä investointien kautta?

Hyvinvointi ja vauraus sitoutuvat toinen toisiinsa monella eri tavalla. Raha näin ollen ei ole vain vaihdon väline, varallisuuden muoto tai arvon mitta vaan kapitalistisessa yhteiskunnassa se on osa ihmisten elämää kokonaisvaltaisesti.

Rahatalous on luonut erilaisia haasteita ja muokannut eriarvoisuuden ilmenemistä. Kapitalismin ja materialismin lomissa se voi antaa ihmisille turvaa, vapautta ja mahdollisuuksia. Mutta miten nämä mahdollisuudet jakautuvat ihmisten kesken hyvinvointivaltiossa?


Pien Yrittäjyys ei Suomessa ole helppoa. Eritoten värillisenä nais oletettuna. Henkilönä joka ei pukeudu jakkupukuihin tai mene normaaliin kuvaan nais yrittäjästä. Kaikki tämä pohtiminen sekä erinäiset keskustelut johtivat siihen, että aloin miettimään kuinka puolestaan saamme ihmiset sijoittamaan itseemme, antamaan niitä kuuluisia mahdollisuuksia. Miten vakuuttaa heidät omasta arvosta, sekä siitä mitä tuo mukanani pöytään. On helppoa nimittäin taputella toista selkään ja julistaa uskoa heidän tekemisiinsä, mutta harvemmin mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja allokoidaan omista resursseista (aikaa, rahaa tai muuta). Tahdon vain toivoa, että sijoitukset ja investoinnit eivät olisi kiinni jonkun tavasta puhua, pukeutua, tai puhutella toista.


Käy kuuntelemassa jakso kokonaisuudessa

Comments


bottom of page