top of page

Polarisoitunut Yhteiskunta – Olet joko Puolesta tai Vastaan

Olet joko puolesta tai vastaan! Elämme #polarisoituneessa yhteiskunnassa jossa tila asettaa itsensä keskelle ja kuunnella eri puolia pienenee.


Monesti meiltä kysytään, että miksi meidän nimi on ATAÁ. Kun perustimme yrityksemme, halusimme antaa sille nimen ATAÁ joka tarkoittaa Twin kielellä kaksosia. Kaksoisuus kuvastaa meille elämän polariteettejä. Polariteetin laki perustuu ideaan, että kaikki asiat ovat dualistisia. Kaikella on kaksi napaa, vastakohtaa, puolta tai aspektia. Asiat ”ovat” tai ”eivät ole”, ja kaikki totuudet ovat vain #puolitotuuksia, jolloin jokainen totuus on puoliksi valhe. Koska kaikilla asioilla on siis kaksi puolta, ovat nämä vastakohdat identtisiä luonteeltaan, mutta eroavaisia vain asteeltaan. Kun vastakohdat tapaavat toisensa, kaikki paradoksit voidaan sovitella.

Elämä on harvoin musta valkoista, vaan se on useimmiten harmaan erisävyjä. Polarisoidussa yhteiskunnassa kuitenkin nousee asetelma jossa voit olla joko vastaan tai puolesta ja sen kiihtyessä ei ole tilaa olla välissä tai keskellä. Jotta saisimme luotua yhteiskunnan, jossa vallitsee #yhteenkuuluvuuden tunne, jossa jokaisella on mahdollisuus olla #osallisena ja tulla kuulluksi aitona omana itsenänsä on meidän hyvä ymmärtää tämä elämän polarisaatiota.

Kun itse tutustuimme polariteetin teoriaan, nousi se esille joka paikassa jokaisella elämän osa-alueella. Esimerkiksi, voimme sanoa että hengittäminen sisään on hyvästä, mutta jos vain keskitymme sisään hengitykseen unohdamme hengittää ulos. Etsimme jatkuvasti tuota kultaista keskitietä – tasapaino.

Voimme loppupelissä itse valita miten annamme vastakkain asettelun vaikuttaa omaan käytökseemme. Ajatusrakenteemme tiedostamatta puskevat meitä kuvitteelliseen näkemykseen meistä ja heistä. Joten tarvitaan huolellista ajattelua siitä, että miten ja mitä aiheita nostamme esille jotta saamme tuotua ihmisiä yhteen ja luotua yhteenkuuluvuuden tunnetta - avointa asenneilmapiiriä. Jotkut voivat sanoa, että on utopista tai naiivia ajatella yhteiskuntaa jossa meillä ei olisi meitä ja teitä vaan jossa puhuisimme ihmisten ja luonnon moninaisuudesta. Mutta me tahdomme uskoa tällaiseen maailmaan.

Comments


bottom of page