top of page

Kenen Tietoo? Opas Moninaisempaan & Inklusiivisempaan Journalismiin

Median ja journalismin tehtävänä on välittää tietoa, mutta kenen näkökulma sisällöissä painottuu? Monet ryhmät pääsevät mediassa ääneen vain tiettyjen aiheiden yhteydessä tai jäävät kokonaan ulkopuolelle.

Suomen mediakenttä on ollut suurennuslasin alla viimeisten vuosien aikana. Maan moninaistuessa vauhdilla ja eritoten yhdenvertaisuus liikkeen myötä on alaa puskettu murrokseen. Näistä syistä, RARE Media lähti viime syksyllä selvittämään miten yhdenvertaisuus toteutuu journalismissa ja yleisesti media-kentällä. ATAÁ Agencyllä oli kunnia olla osana tärkeää yhteiskunnallista projektia ja ‘Kenen tietoo?' opas on nyt julki.


Mikä on median ja journalismin rooli sekä merkitys yhteiskunnassa? Mitä näkökulmia nostetaan esille ja kuinka moniääninen edustus on?

'Kenen tietoo?' oppaan tavoitteena on edistää moninaisempaa ja inklusiivisempaa journalismia. RARE Media haastatteli ison joukon media-alan toimijoita, freelancereista päätoimittajiin. Haastatteluissa nousi esille erinäisiä esteitä ja ennen kaikkea ratkaisuja sekä ehdotuksia inkluusion edistämiseen. Hankkeen aikana teetettiin myös yleisö kysely johon vastasi 560 ihmistä. Yleis kyselyssä nousi esille että:

  • 96,1% vastaajista on sitä mieltä, että journalistisen median tulee edistää moninaisuutta

  • 59,1% mielestä suomalainen media ei kuvaa suomalaista yhteiskuntaa

  • 92,6% on sitä mieltä, että journalistisella medialla tulee olla julkilausutut arvot, jotka ohjaavat sen toimintaa

  • 87,4% on sitä mieltä, että moninaisuuden edistäminen on mediabrändille kilpailuvaltti nyt tai tulevaisuudessa

Opasta varten haastateltiin mediatutkijoita sekä media-alan ammattilaisia freelancereista päätoimittajiin. Tämä aloite ei yksinään tule ratkomaan journalismin yhteiskunnallisia haasteita, mutta se on yksi askel ja teko lähemmäksi vastuuvelvollista mediaa. Ratkaisukeskeinen opas on loistava työkalu mediakentällä toimiville. Työryhmän tavoitteena oli tuoda käytännön läheistä tietoa toimintojen kehittämiseen ja avoimen kulttuurin sekä normien eteenpäin viemiseen. Hankkeen sivuilta löytyy laaja kattaus eri materiaaleja, mm. moninaisuustyön asiantuntijoiden tekstejä ja haastatteluita, jotka tarjoavat ajatuksia ja työkaluja liittyen yhdenvertaisuuteen.

Katse tulevaisuudessa

Toivomme, että opas tarjoaa mielenkiintoista luettavaa media-alan ammattilaisille ja opiskelijoille! Kannetaan kaikki vastuumme luoda yhteiskunta, jossa ihmiset tulevat nähdyksi ja kuulluksi sekä jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet. Pystymme parempaan


Kiitos vielä RAREn tiimille kun pääsimme osaksi näin tärkeään projektiin ja lämpimät onnittelut mahtavasta, mutta ennen kaikkea vaikuttavasta aloitteesta ja työstä. Tämä on ehdottomasti ollut yksi tämän vuoden kohokohdista.


コメント


bottom of page