top of page

Ataá Agency & Julkisen Sanan Neuvosto – Uudet yleisön edustajat neuvostoon

Julkisen sanan neuvosto JSN on valinnut uudet yleisöä edustavat neuvoston jäsenet kaudelle 2022 – 24.

Uusiksi neuvoston jäseniksi valittiin tutkija Johannes Koponen. Koposen henkilökohtaiseksi varajäseneksi neuvosto valitsi Farhia Omerin. Omer opiskelee politiikan ja hallinnon kandidaatin tutkintoa ja toimii yhtenä projektikoordinaattorina suomensomaleista kertovassa dokumenttisarjassa. Omer näkee vastuullisen journalismin roolin yhä keskeisempänä ja haluaa puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.


Neuvoston yleisöä edustavista viidestä jäsenestä asiantuntija Heli Parikan ja hänen varajäsenensä Nitin Soodin kausi päättyy vuoden lopussa.


Ataà Agencyllä oli ilo olla mukana konsultoimassa haku prosessissa sekä sen viestinnässä. Yhteistyö oli molempien osapuolten mielestä erittäin onnistunut – JSN neuvostossa ensimmäistä kertaa BIPOC yleisön edustaja.


“Näemme että Farhialla on paljon annettavaa neuvostolle. Hän pystyy kyseenalaistamaan nykyisiä rakenteitamme ja puolustamaan sananvapauden inklusiivisuutta sekä yhdenvertaisuutta”, toteaa Wanda Holopainen.

Comments


bottom of page