top of page
Ataa Agency

AVOINTA KESKUSTELUA NUORISON YHDENVERTAISUUDESTA

Yhteiset Lapsemme ry

Yhteiset Lapsemme Ry on Helsingissä vuonna 1988 perustettu, poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Järjestö toimii maahanmuuttajalasten, kansainvälisesti adoptoitujen lasten, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten sekä monikulttuuristen lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta. Toiminnan lähtökohtana on YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa määritellyt periaatteet. Perusajatuksena on, että arkinen kanssakäyminen eri kulttuureista tulleiden kanssa lisää toisten ihmisten ymmärtämistä.

 

Ataá moderoi ja fasilitoi peruskoulun 8.-9 -luokkalaisille suunnatun Yhteiset Lapsemme järjestämän Startti rasisminvastaiseen viikkoon -verkkokeskustelun. Tapahtumassa heräteltiin keskustelua ja pohdintaa Suomen kouluinstituutioiden monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Tapahtuma oli meille tärkeä, koska tavoitteemme ytimessä on luoda yhdenvertainen yhteiskunta, jossa tulevaisuuden sukupolvilla jokaisella yksilöllä on mahdollisuus saavuttaa oma potentiaalinsa, saada ansaittua arvostusta sekä tulla kuulluksi ja nähdyksi aitona, omana itsenään. 

Katso tallenne tapahtumasta

< PORTFOLIO

”Wanda ja Naomi Holopainen juonsivat Yhteiset Lapsemme ry:n järjestämän yläkouluille suunnatun Startti rasisminvastaiseen viikkoon -keskustelun. Juonto oli luontevaa ja siitä välittyi asiantuntemus, rohkeus ja lämpö. Yhteistyö oli vaivattoman tuntuista ja erittäin luotettavaa. Suuri kiitos hyvin hoidetusta työstä.”

—  Marjukka Rauhala, Yhteiset Lapsemme ry

bottom of page