top of page
Seniorisolut

MONIMUOTOISUUDEN SYLEILYSSÄ YHTEISÖLLINEN ASUMINEN

SenioriSolut

Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma, joka vaikuttaa yksilön toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Yksinäisyyden lisäksi Suomessa on paljon puhuttanut suurten ikäryhmien ikääntyminen sekä eläkkeelle siirtyminen. 

 

Ikääntyvä väestörakenne tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa lisääntyvissä määrin julkista, yhteiskunnan tarjoamaa terveys- ja sosiaaliturvan tukea asumiseen. Suomen valtion rahalliset ja toiminnalliset resurssit eivät välttämättä ole riittäviä turvaamaan täysimittaisesti kaikille eläkeläisille heidän tarvitsemiaan palveluja. Asumiskulttuurin ollessa suuressa muutoksessa - SenioriSolukotien päämääränä on vastata ihmisten toiveisiin erilaisista asumisen muodoista ja tuoda helposti sujuvan arjen kautta iloa ja hyvinvointia elämään.

 

Ataá pääsi osaksi yhteiskuntavastuullisen Start Up -brändi-identiteetin kehittämiseen edistämään yrityksen vaikuttavuutta sukupolvien väliseen kanssakäymiseen ja yhdenvertaisuuteen. Uskomme, että yhdenvertaisen yhteiskunnan luomisessa meidän tulee ottaa huomioon moninaisuuden monimuotoisuus. 

< PORTFOLIO

”Yhteiskuntavastuu ja kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on menestyvän yrityksen elinehto nyt ja tulevaisuudessa. ATAÁn Wanda ja Naomi tietävät, kuinka tulevaisuuden menestyjien pitkälle kantava markkinointi ja asiakasverkostot rakennetaan.”

—  Markus Grahn - SenioriSolu Kodit (CEO) perustaja

bottom of page