top of page
rare media

INKLUSIIVINEN MEDIA-ALA YHDENVERTAISUUDEN ASIALLA

RARE Media

Mediasisällöt vaikuttavat yhteiskunnan asenneilmapiiriin ja kulttuuriin - kuten mielipiteisiin, normeihin ja arvoihin. Tähän liittyvä vastuullisuus edellyttää mediatoimijoilta nykyistä vahvempaa moninaisuusosaamista. 

 

RARE median ovat perustaneet tiivis joukko ystäviä. Heidän visionaan oli täysin uuden median luominen, joka perustuu seuraaviin arvoihin; TIETO, KESTÄVYYS ja TYHJENNYS. He ovat erikoistuneet luomaan osallistavaa sisältöä, joka resonoi tulevien sukupolvien median kulutukseen. 

 

Kaikki RAREn toiminta perustuu YK:n Agenda 2030-tavoitteisiin, joiden tarkoitus on rakentaa parempaa maailmaa meille kaikille.

 

Ataá on luonut yhteistyön RARE Median kanssa edistääkseen media-alan moninaisuutta ja inkluusiota. RARE X DIVERISTY hankkeen tavoitteena on tuottaa alalle paitsi tietoa moninaisuuden lisäämisestä ja sensitiivisestä käsittelystä median sisällöissä sekä luoda uusia työskentelymetodeja. Medialla on suuri vastuu edesauttaa yhteiskunnan yhdenvertaisuutta polarisoituvassa yhteiskunnassa.

< PORTFOLIO

bottom of page