top of page

Muutos on Meissä Jokaisessa

Alun perin julkaissut Marketing Finland


Lapsuuteni kasvuympäristö ja monet muut elämässäni kokemat asiat ovat saaneet minut aina tuntemaan oloni ulkopuoliseksi. Ihan syntymästäni lähtien olen sisimmissäni kamppaillut tasa-arvosta. Olemme kaksossiskoni kanssa suomalaisghanalaisia ja syntyneet 90-luvun Suomessa. Suomalaissveitsiläinen yksinhuoltajaäitimme kasvatti meidät pienillä paikkakunnilla eri puolella maata. Äitimme työskenteli kehitysvammaisten hoitajana ja vietimmekin suurimman osan lapsuudestamme yhteisöissä, joiden jäsenillä oli erityistarpeita.

Vaikka perheeni asui tiiviissä yhteisössä, niin miksi tunsin oloni silti ulkopuoliseksi? Perheessämme, yhteisössämme ja yhteiskunnassamme minut on määritelty muihin, heihin kuulumattomaksi. Suurin syy tähän on ollut se, että suomalainen kulttuuri on määritellyt minut ihonvärini perusteella.

Kokemani ulkopuolisuuden tunne on puskenut minua miettimään omaa olemassaoloani, kyseenalaistamaan yhteiskuntaa sekä tehnyt minusta erittäin uteliaan. Minua kiinnostaa se, minkälaista elämä totutun ulkopuolella on ja ennen kaikkea mitä se voisi olla. Olen oppinut kyseenalaistamaan normeja, käyttäytymismalleja, arvoja, olemassa olevia rakenteita ja järjestelmiä. Kaiken kokemani ansiosta osaan katsoa asioita uudella tavalla, laatikon ulkopuolelta.


”Jonkun täytyy palaa, että muut voivat syttyä”

Yksi minua kannatteleva voimanlähde ulkopuolisuuden hetkinä on ollut tennisvalmentajani opettama sanonta ”jonkun täytyy palaa, jotta muut voivat syttyä”. Tällä sanonnalla hän kuvaili yhteiskuntaa vuosien varrella muodostuneeksi kiinteäksi massapalloksi, joka sisältää kaikki kulttuurilliset näkökohdat. Ja massan hajottamiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan vain yksi elinvoimainen atomi, vain yksi henkilö, jolla on paloa. Valmentajani kertoi näkevänsä tuon voiman palavan minussa.


Nykyisessä työssäni minulla on toisinaan päiviä, jolloin tunnen olevani toivoton. Toimin osakkaana perheyrityksessä, jonka tavoitteena on lisätä monimuotoisuusosaamista. Tavoitteemme on edistää rajat ylittävää keskusteluyhteyttä sekä lisätä ymmärrystä ja arvostusta meidän jokaisen erilaisuudesta. Tämän avulla voimme antaa yrityksille ja siellä työskenteleville ihmisille mahdollisuuden yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen innovatiivisen toiminnan myötä. Haluamme auttaa heitä kohti kestävän kehityksen aikakautta, joka vaatii ajatusmaailman muutosta. Emme siis tavoittele mitään pientä muutosta. Välillä epäilenkin omaa ja yrityksemme voimaa luoda todellisia muutoksia yhteisössä ja yhteiskunnassa. Näinä epäilyksen hetkinä haen voimaa ja toivoa valmentajaltani opitusta teoriasta. Tunnen niinä hetkinä edesmenneen valmentajani uskon minuun, joka oli suurempi kuin omani. Yritän pitää mielessä, että tulevaisuus vaatii meiltä radikaalia uudelleenajattelua.


Etuoikeus nähdä asiat toisin

Pystyäkseni tekemään töitä muutoksen ja moninaisuuden parissa, minun piti ensin löytää oma identiteettini. Löytää itseni stereotypioiden, ennakkoluulojen ja yhteiskunnallisten normien keskeltä. Olen löytänyt vahvuuteni ja arvoni kokemastani erilaisuudesta. Osaan arvostaa kykyäni ja etuoikeuttani kyseenalaistaa normit, järjestelmät, rakenteet ja käytösmallit. Muutoksen tapahtumiseen tarvitaan konflikteja. Vuoropuhelua ja prosesseja, joissa olemassa olevia totuuksia ja tietoja haastetaan. Kyky tuntea ylpeyttä siitä, mitä ei vielä tiedä ja etsiä lisää vastauksia, on ollut voimaannuttava.


Tällä kestävän kehityksen ja luonnonvarojen ehtymisen aikakaudella tarvitsemme näitä elinvoimaisia atomeja, henkilöitä joilla on paloa. Paloa muuttaa aloja, yhteisöjä ja yhteiskuntaa sekä koko maailmaa. Saavuttaaksemme tämän, meidän on kyettävä pitämään tulet palavina organisaatioissamme kannustamalla sen jäseniä. Meidän on kyettävä luomaan kulttuureja, jotka eivät sammuta tulia ja antavat kaikille mahdollisuuden palaa. Levittääksemme palon voimaa koko maailmaan meidän on kyettävä olemaan yhteisömme edelläkävijöitä ja muutoksentekijöitä. Tiedän, että saan kuulostamaan tämän helpolta, mutta kestävä muutos vaatii oma-aloitteisuutta, aikaa sekä uteliaisuutta. Muutos ja moninaisuus ovat moniulotteisia aiheita. Muutos on tehtävissä, mutta meidän tulee ryhtyä sanoista tekoihin. Maailma ja ihmiset eivät muutu vain haaveilemalla siitä.


Muutosta kohti

Muutoksen ideologia saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se vaatii aikaa ja syvää paneutumista aiheeseen. Toteutuessaan muutos on voimakas. On muistettava, että meillä kaikilla sisimmässämme on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. On vain siitä kiinni, mihin me sitä sisäistä paloa käytämme. Kuten tiedämme, tulipalo voi olla vaarallinen ja jopa tappava. Mutta jos käytämme voimamme ja sisäisen palomme järkevästi, se voi pelastaa ihmishenkiä. Se voi tehdä muutoksen.


Meillä tulee olla rohkeutta ajatella eri tavoin ja hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Mitä kauemmin asiat ovat olleet olemassa, sitä enemmän ne vaikuttavat välttämättömiltä. Riittävä muutos vaatii, että murramme syvään juurtuneet tavat ja muutamme ajatusmaailmaa. Muutos on meissä jokaisessa.

Wanda Holopainen on yksi ATAÁ:n perustajista. ATAÁ:n tavoite on kasvattaa moninaisuusosaamista organisaatioissa. Yritys on keskittynyt sosiaaliseen vastuullisuuteen ja ihmislähtöisten kulttuurien rakentamiseen.

Комментарии


bottom of page