top of page

Monikulttuurisuus, Työyhteisöt & Rekry

Ataán moderoiman radio ohjelman, Penny for a Thought, toinen tuotantokausi on nyt avattu.


Tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa keskustelemme rekrytointi asiantuntija Natasha Madlalan kanssa monikulttuurisesta työyhteisöstä ja sen johtamisesta. Jaamme ajatuksia, kokemuksia ja oppeja monimuotoisesta rekrystä sekä tunneälyn ja kulttuuriälyn merkityksellisyydestä. Käy kuuntelemassa jakso, jos sinua kiinnostaa kuulla tai lisätä ymmärrystä näistä aiheista.


Olemme todella innoissamme siitä mitä tämä kausi tulee pitämään sisällään. Jatketaan kehittymistä ja ajatuksien jakamista upeiden ihmisten kanssa. Toisen tuotantokauden jaksot tullaan myös julkaisemaan audiovisuaalisina kokonaisuuksina. Valitettavasti ekan jakson nauhoituksissa oli teknisiä ongelmia.


Moniuloitteinen narratiivi, rajoja rikkovaa keskustelua

Uskomme, että näinä aikoina tarvitaan proaktiivista vaivannäköä toisen ajatusten ymmärtämiseen ja tunteiden tulkitsemiseen. Penny for a Thought radio ohjelmassa käsittelemme yhteiskunnallisia ja universaaleja aiheita tuoden erinäisiä näkökantoja esille, inhimillisyyteen ja tunteet keskiössä.


Elämme polarisoituneessa maailmassa jossa kitka tuo näkyvyyttä. Maailmassa jossa narratiivi laahaa todellisuuden perässä. Asiat eivät kuitenkaan ole musta valkoisia, joko tai, vain harmaan eri sävyjä riippuen mistä kulmasta asioita tutkimme. Tarkoituksemme ei ole näin ollen antaa ihmisille vastauksia vain lähinnä eri näkökantoja ja ajateltavaa. Narrative eli tarina, jonka lävitse tietoa hahmotetaan, on loppujen lopuksi kulttuurin siemen ja hedelmä, jota se rakentaa.


"Tarina eli narratiivi on se materia, johon ihmisten maailmankuva perustuu ja joka puolestaan muuttuu konkreettisiksi esineiksi: kirjoiksi, rakennuksiksi, rajoiksi ja niin edelleen. Samalla tavalla tieto muuttuu materiaksi ihmiskehossa. Ensimmäinen ihmisalkiossa muodostuva takenne on selkäranka, ja samalla tavalla tieto on kaikkien muiden elämää muovaavien ajatusten ranka. Se, mitä ihminen tietää, näkee kaikessa: siinä, miten hän liikkuu, tanssii ja rakastelee, ja mitä hän tuntee, kuten myös hengitetyssä ilmassa, puiden hyvinvoinnissa, nautitussa ruossa ja kannatetuissa aatteissa," Minna Salami, Aistien Viisaus.


On siis aika nostaa esille laajempi kirjo tarinoita ja muuttaa vallitseva narratiivi monipuolisemmaksi. Luodaan rajoja rikkovaa ja poikkitieteellistä keskustelua. Käytetään aikaa toisen ajatusten ja tunteiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen.

Comments


bottom of page