top of page
Ataa Agency

Ataá Agency on brändien moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon keskittyvä luova toimisto, jonka on perustanut kaksoissiskokset Naomi ja Wanda Holopainen.

 

Perustimme Ataán, koska haluamme edistää yritysmaailman inhimillisyyttä edesauttamaan moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota. Koemme, että yrityksillä on vastuu toimia yhteiskunnan suunnannäyttäjinä. 

 

Ataá tarkoittaa kaksosia Twiksi (yksi Ghanan heimokielistä).

MISSIO

Ataá autaa liiketoimintaympäristöä kohti arvokkaampaa ja ihmiskeskeisenpää kulttuuria. Luomalla tilaa moninaisille äänille päästä kukoistamaan, organisaatiot voivat olla osana kuvittelemassa sekä luomassa uudenlaisen yhteiskunnan.

VISIO

Kuvittelemme liiketoimintaympäristön, jossa ihmiset voivat kuvitella yhteiskunnan uudelleen ja juhlia ihmisyyden kauneutta binäärien ulkopuolella. Ataá haluaa vauhdittaa matkaa kohti vapauden kulttuuria, jossa jokainen voi nauttia ja kokea kuuluvuuden tunteen saavuttaen potentiaalinsa. 

MIKSI OLEMME PERUSTANEET ATAÁN?

Eri toimialoilla toimiessamme, huomasimme molemmat omilla poluillamme törmäävämme samoihin haasteisiin liittyen yritysten moniosaamiseen sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Vuonna 2018 päätimme, ettemme voineet enää seisoa Suomen yritysmaailman arvojen ja motiivien takana. Havaitsimme, että kyse on paljon suuremmista ja monimutkaisemmista asioista kuin vain meidän henkilökohtaisista haasteistamme.

 

Rakenteellinen rasismi oli niin syvällä yhteiskunnassamme, ettemme pystyneet kääntämään sille selkäämme. Se, keitä olimme yksilöinä sekä yhdessä nykyisessä yhteiskunnassa toisi elämäämme samat, muuttumattomat haasteet yhä uudelleen ja uudelleen ja siksi me koimme tarpeen puuttua asiaan. Tässä kohtaa päätös oli meille molemmille yhdessä hyvin selkeä: päätös perustaa toimisto, joka keskittyy täysin yritysten yhteiskuntavastuuteen. Yritysten yhteiskuntavastuullisuus keskittyy vastuullisuuden kolmanteen pilariin, joka ei tähän asti ole saanut sen tarpeen mukaista huomiota eikä resurssien painotusta, kuten ilmasto- tai talousvastuullisuus.

 

Kestävän kehityksen aikakautena yritysten tulee löytää tasapaino vastuullisuuden kolmen pilarin välillä, jotta murroksessa oleva liiketoimintaympäristö löytää uudenlaiset käytännöt ja toimintamallit. Tätä tasapainoa edustaa nimemme ATAÁ. Elämä on täynnä polariteetteja, joiden kesken meidän on löydettävä tasapaino.

Arvot
Ataa Agency

ARVOT

Mielikuvitus 

Mielikuvitus antaa meille toivoa. Se muistuttaa meitä siitä, että kaikki on mahdollista. Ilman mielikuvituksen voimaa emme voi kuvitella erilaista tulevaisuutta itsellemme, läheisillemme, työllemme, tiimillemme tai  instituutioille ja yhteiskunnalle. Kestävän tulevaisuuden luominen vaatii yhteistyötä ja luovuutta. Mielikuvitus haastaa jokaisen yksilön ja yhteisön toimintatapoja ja luo tilaa sortavien sekä epäoikeudenmukaisten järjestelmien korjaamiselle.

Vastuuvelvollisuus

Vastuu puskee meidät korjaustoimenpiteisiin. Se avaa polun sekä antaa keinot puuttua haitta- ja ongelmakohtiin organisaatioissa sekä haastaa ihmiset siirtymään puheista tekoihin.

Ataá Agency-Haavoittuvaisuus.JPG

Haavoittuvaisuus 

Liike-elämässä, jossa on taipumus vähätellä tai sivuuttaa tunteiden läsnäoloa, emotionaalinen haavoittuvuus muistuttaa meitä ihmisyyden moniulotteisuudesta. Haavoittuvaisuuden kautta pystymme hyväksymään omat sekä muiden epävarmuudet ja puutteellisuudet, mahdollistaen rehellisen vuorovaikutuksen. Tietoisuus tunteistamme ja rehellisyys siitä rakentaa luottamusta ja mahdollistaa erilaisia kulttuurisia ilmaisuja ja kommunikaatiotyylejä.

Pyrimme luomaan kulttuureja ja yhteisöjä, joissa haavoittuvaisuus on ytimessä. Näin mahdollistamme turvallisen tilan, jossa virheet ja epäkohdat nähdään kasvulle mahdollisuuksina. Haavoittuvassa kulttuurissa jokainen yksilö saa olla oma itsensä sekä tuntea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Tämä luo tilaa kuuluvuuden tunteelle. 

 

Olemme tietoisia siitä, että me emme ole täydellisiä, emmekä koskaan tule olemaan. Aina on tilaa tehdä asioita paremmin, kehittyä ja kasvaa. Siksi pyrimme toiminnassamme läpinäkyvyyteen. Emme väitä, että tietäisimme kaiken, tai että meillä olisi kaikkeen vastaukset. Tämän myöntäminen puskee meitä olemaan uteliaita sekä jatkuvaan kehitykseen.

Vastuuvelvolliuus
Haavoittuvaisuus
Valla jakaminen

Vallan Jakaminen

Yhdessä olemme enemmän! Perinteiset organisaatiorakenteet ovat hierarkkisia, ja sortavien rakenteiden ja järjestelmien kyseenalaistaminen voi olla epämukavaa. Vallan jakaminen kuitenkin tasaa vaikutusmahdollisuuksia. Se antaa tilaa uusille äänille ja näkökulmille organisaation kehittämiseen ja kulttuurin muovaamiseen.

Ataa Agency
Naomi Holopainen-Ataá Agency_edited.jpg

Naomi Holopainen

Naomi on vahva kansainvälisen liiketoiminnan, HR:än sekä erityisesti markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen. Hän valmistui luokkansa kärjessä Montanan yliopistosta, Yhdysvalloista. Huippuarvosanoin sieltä valmistuttuaan ja tennisjoukkueen kapteenina toimiessaan. Naomi on pitänyt vahvasti kiinni työmoraalistaan ja tavoitteellisuudestaan sekä hyödyntänyt urallaan kertyneitä taitojaan ulkomailla pelatessaan.

 

Sosiaalipsykologia, kokonaisvaltainen vastuullisuus, sekä luonto, ihmiset ja taide ovat vahvasti lähellä Naomin sydäntä niin arjessa kuin työelämässäkin. Pienessä kyläyhteisössä sekä Steiner-koulussa kasvaminen ovat vaikuttaneet suuresti hänen maailmankatsomukseensa ja arvomaailmaansa. 

 

Naomi motivoituu suuresti ihmisten auttamisesta ja voimaannuttamisesta. Hän uskoo, että pienetkin teot ilahduttavat toisia ja voivat tehdä heidän elämäänsä lähtemättömän vaikutuksen.

Screen Shot 2022-10-10 at 1.41_edited.jp

Wanda Holopainen

Wanda Holopainen on ansainnut Kauppatieteiden kandidaattinsa markkinoinnista ja kansainvälisestä bisneksestä Montana State University of Bozemanista, Yhdysvalloista. Hän sai yliopistolta täyden stipendin ja lähti edustamaan koulun tennisjoukkuetta 1-divisioonassa.

 

Wanda toimii Ataán toimitusjohtajana, sillä hän omaa luotettavan ja vahvan kyvyn hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä rakentaa ja kehittää määrätietoisesti toimia eteenpäin halutun vision saavuttamiseksi.

 

Taiteen ja luovuuden yhdistäminen yhteiskunnalliseen tekemiseen on aina kiinnostanut ja inspiroinut Wandaa suuresti. Vahvan markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen myötä valtakunnallisista ja kansainvälisistä yrityksistä on kertynyt hänelle syvä ymmärrys rakenteellisista haasteista luoda sisältöä. Tämä on myös edesauttanut ja mahdollistanut monimuotoisen yhteiskunnan todenmukaisen kuvantamisen. 

 

Wanda on ollut aina utelias sielu, joka rakastaa ihmisiin tutustumista täydestä sydämestään. Tämä on luonut hänelle luontaisen voiman tuoda ihmisiä yhteen. Wanda lumoutuu erityisesti kestävästä kehityksestä, utopiasta, ihmisten välisestä kanssakäymisestä sekä heidän yhteydestään luontoon.

bottom of page