top of page
Medialukio

YHTEISÖLLISYYS JA YHDENVERTAISUUS KOULUTUSINSTITUUTION YTIMESSÄ

Medialukio

Erilaisuudessa ei ole kyse vain siitä, miten asiat ovat - vaan keskeisesti myös siitä, millaisiksi ne joukkoviestimissä, kasvatuksellisissa instituutioissa ja muualla kulttuurissa esitetään.

 

Helsingin alueen yksi suurimmista lukiosta, Helsingin Medialukio on vahvasti painottunut mediakenttään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koulu rohkaisee oppilaita tutkimaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja aktiivisesti vaikuttamaan sekä toimimaan. 

 

Ataá teki yhteistyötä Marmori Ry:n ja Helsingin Medialukion kanssa toteuttaakseen musiikkiprojektin, jonka tavoitteena oli vahvistaa koulun arvoja sekä lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. ATAÁ konseptoi yhteiskunnallisen projektin ja oli vastuussa Marmori Ry:n kanssa käytännön toteutuksesta. Kouluprojektissa luotiin vahvaa yhteisöllistä identiteettiä, joka nojaa yhteisesti määriteltyihin arvoihin. Arkisilla kohtaamisilla ja yhteistyöllä pääsimme kehittämään ja vahvistamaan nuorten arvostusta monimuotoisuutta kohtaan sekä edistämään koulun yhdenvertaisuutta.  

< PORTFOLIO

”Medialukiolla oli kunnia tehdä upea monikulttuurinen musiikkiprojekti “Medialukio sanoo ME” ATAÁn Wanda ja Naomi Holopaisen kanssa lukuvuoden 2019-2020 aikana. Projektin tavoitteena oli lisätä yhteistyötä projektiin osallistuneiden välillä sekä vahvistaa yhdenvertaisuutta koko koulussa. Medialukiossa toteutettu musiikkiprojekti jalkautti ja toi esiin koulun arvot, joita työstettiin eri tiimeissä ja jotka näkyivät musiikkiprojektissa tuotetuissa kappaleissa. Näitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, inhimillisyys, sivistys, oppimishalu ja -kyky sekä yhteisöllisyys. Projekti oli loistava tilaisuus meille kaikille kokea jotakin uutta!

—  Sirkitta Seppä-Nummijoki, Helsingin medialukion musiikin lehtori”

bottom of page