top of page
Ataa Agency ja Julkisen Sanan Neuvosto

INKLUSIIVINEN & YHDENVERTAINEN SANANVAPAUS 


Julkisen sanan neuvosto (JSN)

Ataá on luonut yhteistyön Julkisen sanan neuvoston (JSN) kanssa edistääkseen instituution moninaisuutta, inkluusiota ja yhdenvertaisuutta. Neuvostolla on suuri vastuu tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. 

 

Yhteistyön tavoitteena on lisätä neuvoston moninaisuutta, kehittää inklusiivista kulttuuria ja yhdenvertaisia toimintoja edistämään neuvoston kykyä kyseenalaistaa ja tulkita journalismin etiikkaa.

< PORTFOLIO

bottom of page