ATAÁ

AGENCY

Monimuotoisuuden normalisointi

Ihmislähtöisten kulttuurien kehittäminen mahdollistamaan yhdenvertaisuutta

Wanda & Naomi

ATAÁ

ATAÁ auttaa vahvistamaan brändisi identiteettiä ja yritysvastuuta kestävän kehityksen aikakaudella. Me lähestymme yritysvastuuta ja yhteiskunnallisia kysymyksiä inhimillisesti monimuotoisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Ataá Agency
 

MITÄ TEEMME

Autamme yrityksiä yritysvastuun puitteissa monimuotoisuuden, sekä ennen kaikkea inkluusion ja yhdenvertaisuuden kehittämisessä.

ATAÁ MEDIASSA

 

Uteliaisuus, solidaarisuus, haavoittuvaisuus sekä universalismi ohjaavat ja motivoivat toimintaamme. Kestävän kehityksen aikakautena, haluamme edistää moninaista osaamista, tavoitteena yritysmaailman yhdenvertaisuus ja inkluusio.

ARVOT

Meistä sanottua

  • Instagram

@whoisataa