top of page
Ataa Agency Ahjo Communication

VIESTINTÄ MONIMUOTOISESSA YHTEISKUNNASSA

Ahjo Communications

Ataá organisoi ja veti työpajan Ahjo Communications henkilöstölle, jonka aikana kävimme avointa keskustelua markkinoinnin ja viestinnän vastuusta polarisoituneessa yhteiskunnassa inkluusion sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Työpajan jälkeen henkilöstö ymmärsi syvällisemmin moninaisuuden, inkluusion, yhdenvertaisuuden termit ja miksi nämä tulisi käsitellä holistisesti. Työpajan aikana päästiin kartoittamaan henkilöstön, organisaation ja toimialan haasteita kohti moninaisuutta, inkluusiota sekä yhdenvertaisuutta sekä keskustelemaan mitä olisi tärkeää huomioida ennen kaikkea viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta.

< PORTFOLIO

"Ataá Agency veti henkilöstöllemme loistavan työpajan keskittyen viestintään monimuotoisessa yhteiskunnassa. Heidän asiantuntijuuden lisäksi arvostimme erityisesti Naomin ja Wandan inhimillisyyttä ja aitoa läsnäoloa. He loivat vuorovaikutteisen tilan, jossa pääsimme käymään yhdessä avointa keskustelua ja kartoittamaan sekä omia että toimialan haasteita. Lämmin suositus!

—  Jenna Lehmussaari, Ahjo Communications viestintäkonsultti

bottom of page