top of page
Afrogane

RAJOJA RIKKOVA KULTTUURIEN VÄLINEN KUNNIOITUS & KANSSAKÄYMINEN

Afrogane

Kiihtyvä globalisaatio ja lisääntynyt maahanmuutto luovat uusia yhteiskunnallisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia, jotka vaativat uusia näkökulmia ja strategioita. Erinäisillä instituutioilla on ratkaiseva rooli toimia suunnannäyttäjinä, millaiseksi globalisaation ja maahanmuuton seuraukset muodostuvat. Maailman muuttuessa organisaatioiden ja instituutioiden tulee lisätä monimuotoisuuden herkkyyttä sekä luoda avoimempaa ja haavoittuvampaa kulttuuria.

 

Afrogane nostattaa afrikkalaisia artisteja tuomalla heidän musiikkiaan esille heidän oman striimauspalvelunsa avulla. He tuovat Afrikan mantereen kauniin ja rikkaan luonteen sekä hengen koko maailman kuultavaksi.

 

Ataá on tukenut Afrogania strategisessa työssä sekä yhteiskunnallisen brändi-identiteetin rakentamisessa. Olemme yhdessä hionneet yrityksen viestinnän kulmia tukemaan Afroganin yritysvastuuta sekä tukemaan yhteiskunnan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Se, miten viestimme ja ilmaisemme asioita, on poikkeuksellisen tärkeää - erityisesti yrityksen rankentuessa yhteiskunnallisen merkityksen pohjalle.

< PORTFOLIO

”ATAÁlla on erinomainen kansainvälinen markkinointi osaaminen. Suosittelen heitä lämpimästi.”

—  Joe Johnson, Afrogane perustaja

bottom of page