ATAÁ

AGENCY

Monimuotoisuuden normalisointi

Ihmislähtöisten kulttuurien kehittäminen mahdollistamaan yhdenvertaisuutta

Wanda & Naomi

ATAÁ

ATAÁ auttaa vahvistamaan brändisi identiteettiä ja yritysvastuuta kestävän kehityksen aikakaudella. Me lähestymme yritysvastuuta ja yhteiskunnallisia kysymyksiä inhimillisesti monimuotoisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Ataá Agency
 

MITÄ TEEMME

Autamme yrityksiä yritysvastuun puitteissa monimuotoisuuden, sekä ennen kaikkea inkluusion ja yhdenvertaisuuden kehittämisessä.

ATAÁ MEDIASSA

Screenshot_2021-03-09_at_21.02.07-remove
 

Uteliaisuus, solidaarisuus, haavoittuvaisuus sekä universalismi ohjaavat ja motivoivat toimintaamme. Kestävän kehityksen aikakautena, haluamme edistää moninaista osaamista, tavoitteena yritysmaailman yhdenvertaisuus ja inkluusio.

ARVOT

WandaNaomi_020_korjattu_edited.jpg
WandaNaomi_051_edited.jpg

Meistä sanottua

  • Instagram

@whoisataa

RARE Media
Pride

Uutiskirje

© 2021 ATAÁ AGENCY