Ataá Agency

ATAÁ
AGENCY

Ihmislähtöistä markkinointia ja viestintää monimuotoisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

ATAÁ

ATAÁ Agency on moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon keskittyvä luova toimisto, jonka on perustanut kaksoissiskokset Naomi ja Wanda Holopainen.

 

Perustimme ATAÁn, koska haluamme korostaa yritysten vastuuta yhteiskunnan suunnannäyttäjinä kohti solidaarisuutta. 

 
Wanda%20Ata%C3%A1_edited.jpg

 
MITÄ TEEMME

Autamme yrityksiä luovan prosessin puitteissa monimuotoisuuden, sekä ennen kaikkea inkluusion ja yhdenvertaisuuden kehittämisessä. ATAÁ auttaa vahvistamaan brändisi identiteettiä ja inhimillistä markkinointia polarisoituneessa yhteiskunnassa.

ATAÁ MEDIASSA

 

Uteliaisuus, solidaarisuus, haavoittuvaisuus sekä universalismi ohjaavat ja motivoivat toimintaamme. Polarisoituneessa yhteiskunnassa, haluamme edistää yritysten moninaista osaamista, tavoitteena yritysmaailman yhdenvertaisuus ja inkluusio.

ARVOT

Meistä sanottua

  • Instagram

@whoisataa